artemis logo

Artemis Service

Artemis Partnere

Artemis partnere på kort over Europa I&IMS logo og link til hjemmeside ASPYM logo, Link til informationer om  ASPAYM IRDATA Logo, Link til informationer om  IRDATA INK logo, and Link til informationer om INK KERPAPE logo, Link til informationer om  KERPAPE Vocalisis logo, Link til informationer om  Vocalisis CRC logo, Link til informationer om  CRC Barnsley NHS logo, Link til informationer om  Barnsley NHS Danish Centre logo, Link til informationer om  Danish Centre.

Projektkonsortiet involverer forskellige organisationer fra fem forskellige europæiske lande

Information & Image Management Systems , S.A. – I&IMS (Spanien)

ASPAYM (Spanien)

Barnsley Hospital NHS Foundation Trust , BHNFT (UK)

Central Remedial Clinic , CRC (Irland)

Danish Centre , DC (Danmark)

INK Catalunya , S.A. (Spanien)

Infrarrojo y Microelectrónica , S.L. – IRDATA (Spanien)

Centre mutualiste de rééducation et réadaptation fonctionnelles de Kerpape , KERPAPE (Frankrig)

Vocalisis Informatique (Frankrig)

Information & Image Management Systems, S.A. – I&IMS (Spanien):

I&IMS logo og link til hjemmeside Den hovedansvarlige for projektet er en SMV-virksomhed (små og mellemstore virksomheder) placeret i Barcelona. Virksomheden udvikler integreret foto-, informations- og telekommunikationsløsninger. I&IMS; anvender den nyeste computer og telekommunikations teknik til overvågning, telemedicin, elektronisk dokumentation, videokommunikation og tele-uddannelses projekter. I&IMS; udvikler software applikationer og leverer tekniske løsninger tilpasset brugerens behov: I&IMS; designer og udvikler skræddersyede projekter. Kort fortalt leverer de services, der organiserer adgangen til information, og gør den lettere. De vigtigste udviklingsaktiviteter er: udvikling af software til videoovervågning, videoobservation, medicinske informationer, fotostyring, styring af dokumenter, telekommunikation og videokommunikationsløsninger.

til toppen

ASPAYM (Spanien):

Aspaym logo and link to website ASPAYM er en organisation for rygmarvsskadede og personer med funktionsnedsættelser grundlagt i 1990 med omkring 8.000 medlemmer. ASPAYM er en national og international sammenslutning af 14 organisationer, som opererer over hele Spanien. Organisationen arbejder for at skaffe alle personer med funktionsnedsættelser mulighed for at blive socialt integreret samt gøre samfundet opmærksom på nødvendigheden af integrationen af personer med funktionsnedsættelser. De vejleder omkring juridiske og arbejdsmarkeds relaterede spørgsmål og samarbejder om kulturelle udviklinger (sport, udstillinger, fritid…) i paraplegiker samfundet. De arrangerer forskellige kurser til træning af personer med funktionsnedsættelser; de arbejder for at gøre det muligt for paraplegikere og andre personer med funktionsnedsættelse at få arbejde gennem specielle jobcentre oprettet af ASPAYM; de organiserer rejse- og ferieplanlægning for personer med motoriske problemer. De foreslår forbedringer i behandlingen og rehabilitering af rygmarvsskadede, og de samarbejder også med andre organisationer, der har lignende ideer og behov.

til toppen

Barnsley Hospital NHS
Foundation Trust, BHNFT (UK):

Barnsely logo and link to website BHNFT, et hospital i England leverer akut lægehjælp til distrikter med en befolkning på omkring 230.000. Den service de leverer, inkluderer både medicinsk behandling, operationer og akut skadehjælp samt mere specialiseret service som kardiologi, reumatologi, pleje af ældre mennesker etc. Den klinisk-tekniske service placeret på hospitalet, leverer service indenfor teknologiske hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelser i et større område med en befolkning på omkring 750.000. Servicen omfatter miljøkontrolsystemer, kommunikationshjælpemidler, computerbetjeningsudstyr og specielle kørestolskontroller, og de specialiserer sig i integreret betjeningsudstyr. Hospitalet og den klinisk-tekniske service er aktive i forskning og samarbejder tæt med Sheffield Universitet. De har været involverede i både europæiske (OLP, LOCOMOTION, VAESS, RISE under TIDE programmet) og nationale projekter indenfor teknologiske hjælpemidler.

til toppen

Central Remedial Clinic, CRC (Irland):

CRC logo and link to website CRC er den største og mest aktive organisation i Irland, som yder service indenfor behandling, rehabilitering og træning af mennesker med medfødte fysiske funktionsnedsættelser. De startede i 1951, og er placeret i det nordlige Dublin. CRC ser op mod 85 % af alle nye sager med medfødte fysiske funktionsnedsættelser såsom cerebral parese, muskelsvind og rygmarvsbrok. CRC tilbyder brugerne mange forskelligartede ydelser såsom lægehjælp, paramedicinsk hjælp, støtte til socialt arbejde, erhvervsmæssig træning og assistance. Der er også en specialskole for ca. 140 elever med omfattende funktionsnedsættelser og en af de få kliniskbevægeanalyse laboratorier i Europa. Derudover yder CRC som den eneste i landet rehabilitering, henstilling og støtteservice indenfor avancerede teknologiske hjælpemidler (A.T.). Grundet denne sofistikerede service i A.T. henvises der oftere til denne afdeling end til resten af organisationen, og den har været nomineret som det nationale rehabiliteringscenter (the National Assessment Centre) af flere regeringsdepartementer.

til toppen

Hjælpemiddelinstituttet (Danmark):

Hjælpemiddelinstituttet logo og link Hjælpemiddelinstituttet er et landsdækkende koordinerende videncenter, der har til formål at understøtte indsatsen for at integrere og skabe bedst mulige vilkår i samfundet for mennesker med funktionsnedsættelser. Instituttet bidrager til at udvikle og forbedre kvaliteten af hjælpemidler generelt samt teknologiske hjælpemidler, undervisningsmaterialer, rehabilitering og faglige metoder. Instituttet er med til at forbedre og udvikle tilgængelighed i samfundet. Hjælpemiddelinstituttet har deltaget i adskillige brugerorienterede projekter, både nationalt og i Europa.

til toppen

INK Catalunya, S.A. (Spanien):

INK Catalunya SA er grundlagt i 1991, placeret i Barcelona og kategoriseret som en SMV virksomhed. De specialiserer sig i lingvistiske ydelser (oversættelse, korrektur og revidering) og voksenundervisning. Siden INK Catalunya SA blev grundlagt, har de tilbudt træning i sprog og teknologi herunder: elektronisk dokumentation, Internet, intranet, brug af videokonference, programmering, operative systemer, undervisning ude i virksomheder eller fjernundervisning via Internettet og videokonference.
I undervisningsafdelingen tilbydes undervisningsprogrammer indenfor service i ledelse og udvikling tilpasset brugeren. De udvikler undervisning tilpasset den specifikke situation og virksomhedernes behov (indhold og metodologi).
Derudover tilbyder INK Catalunya SA service indenfor prototyping og terminologiske ordbøger, katalogdesign og produktion, reklamering, design etc.
INK Catalunya SA har specielt erfaring med team og konsortium organisation og ledelse indenfor mange områder, ligesom medarbejderne er erfarne, og deres viden rækker langt indenfor sundhedslovgivningen, europæiske anliggender, ny teknologi og undervisning.

til toppen

Infrarrojo y Microelectrónica, S.L. – IRDATA (Spanien):

IRData logo and link to website IRDATA er grundlagt i 1993, placeret i Madrid og kategoriseret som en SMV virksomhed. Dets mission er at fremstille tekniske hjælpemidler, især ny informations- og kommunikationsteknologi til personer med funktionsnedsættelser. Hovedaktiviteten er både den tekniske udvikling af disse innovative teknologier og koordinering af underleverandørerne, som fremstiller størstedelen af produkterne. Distribueringen af produkterne er sikret gennem et voksende netværk af distributører i Europa og Sydamerika. Virksomheden har erfaring indenfor projektkoordinering og innovation. I 2001 fik virksomheden af Madrid Kommune den teknologiske innovationspris. Det største teknologiske hjælpemiddel projekt var IRDATA 2000, et forsknings – og udviklingsprojekt om tilgængelighed af computere for personer med motoriske funktionsnedsættelser. Dette projekt var til dels støttet af det tredje nationale spanske forskningsprogram for teknologiske hjælpemidler (IMSERSO. Socialministeriet) og Madrid kommune. Det endelige produkt blev taget godt imod af både CEAPAT (det spanske regeringscenter for teknologiske hjælpemidler) og Réseaux de Nouvelles Technologies (det franske center for teknologiske hjælpemidler APF, som er den største organisation for personer med funktionsnedsættelse).

til toppen

Centre mutualiste de rééducation et réadaptation fonctionnelles de Kerpape, KERPAPE (Frankrig) :

Kerpape logo and link to website KERPAPE ligger i Bretagne, Frankrig og er et non-profit privat medicinsk behandlingscenter "Union Mutualiste du Morbihan". Centret hører under den offentlige hospitalsservice og er derfor under supervision af ministeriet for beskæftigelse og solidaritet (Ministère de l'Emploi et de la Solidarité). "Union Mutualiste du Morbihan" er en non-profit organisation, grundlagt i 1905 og tilhører den nationale sammenslutning af "Mutualité Francaise" og dækker 16 mill. medarbejdere i Frankrig. KERPAPE tilbyder service til voksne og børn, som har brug for omskoling, readaptation, revalidering eller social og professionel reintegration. KERPAPE har deltaget i opbygningen af de efterfølgende socio-medicinske institutioner.

til toppen

Vocalisis Informatique (Frankrig) :

Vocalisis logo and link to website VOCALISIS har siden 1991 forsket i og solgt computer tilpasningsudstyr til personer med specielle behov (motoriske og visuelle funktionsnedsættelser), for at give disse personer mulighed for adgang til computere, personlige computere (PC) og Macintosh (MAC). Virksomheden har siden begyndelsen leveret personlig service til mere end 1300 brugere. Grundet VOCALISIS mangeårige erfaring og kompetencer er virksomheden en af de mest specialiserede i Europa i computertilgængelighed til personer med funktionsnedsættelse. De sælger, især på det franske marked, mange forskellige produkter indenfor computertilgængelighed til personer med funktionsnedsættelse, såsom betjeningsudstyr, talesyntese og software til specialundervisning. I øjeblikket har VOCALISIS en hjemmeside med e-handel indenfor tekniske computerhjælpemidler. Virksomheden producerer også nogle af de produkter, som de installerer i brugerens hjem og i centre for handicappede, ligesom de underviser i og hjælper brugerne med opsætningen.

til toppen

Sidst opdateret 25/10/05