artemis logo

Artemis Service

Artemis Projekt | Mål | Arbejdsplan | Metode | Brugere | Funktionaliteter | Fordele | Deliverables

Artemis Tele-rehabilitering

ARTEMIS projektet har til formål at udvikle udstyr, som kan anvendes til tele-rehabilitering, dvs. vurdering, afprøvning og justering af en hovedmus eller andet alternativt betjeningsudstyr samt opfølgning via Internettet. Videokameraer kombineret med software gør det muligt at installere og tilpasse en alternativ mus fjernt fra brugerens hjem, på en måde som eliminerer effekten af rystelser.

Informationssamfundet giver store muligheder for at forbedre livskvaliteten for personer med motoriske funktionsnedsættelser, deriblandt ældre og personer med bevægforstyrrelser. Der er dog en risiko for at informationsteknologien kan øge de fysiske og psykologiske barrierer for disse personer og dermed øge informationskløften.

Disse barrierer gør det sværere for personer med funktionsnedsættelser at bruge Internettets muligheder og begrænser ligeledes udviklingen af produkter og ydelser leveret via Internettet. Barriererne forhindrer ikke blot udviklingen af nye forretningsområder, som skulle forbedre livskvaliteten for denne befolkningsgruppe, men de hæmmer også et åbent europæisk marked indenfor teknologiske hjælpemidler.

Vores mål er derfor til en overkommelig pris at levere det betjeningsudstyr og de relaterede ydelser, som er nødvendige for at kunne foretage tele-rehabilitering (vurdering og fjerntilpasning).

Figuren herunder viser det nuværende koncept i Artemis’ service og system med eksempler på teknologien.

Diagrammet illustrerer Artemis projektet

Sidst opdateret 2/03/06